S*Nekayahs abessinier • www.kattkristin.se • aby@kattkristin.se • 070-788 65 69
 

Abessinierns hälsa

Abessiniern är en mycket sund och naturlig kattras. Det finns dock (som hos alla katter) några ärftliga defekter som kan förekomma inom rasen. Fråga alltid uppfödaren vilka tester som är gjorda ifall du funderar på att köpa en abyunge.

PRA

Progressiv Retinal Atrofi (PRA) är en ärftlig näthinneförtvining som leder till blindhet. Förtviningen går sakta och är inte smärtsam för katten, men är förstås ett handikapp.

PRA var ett stort problem på abessinier i början av 1980-talet. Med hjälp av bl a ögonspegling, selektion och importer fick uppfödarna bukt med sjukdomen. Genom ögonundersökningar hittades drabbade individer, men metoden kunde inte identifiera friska bärare av anlaget. Från att ca 40 % av alla abessinier i Sverige hade PRA, kunde ändå antalet drabbade katter minskas till endast några enstaka fall per år.

Numera finns möjlighet att genom ett DNA-test få veta om katten har PRA och även ifall den är bärare av anlaget. Tack vare detta test kan vi uppfödare nu helt förhindra att det föds abessinier som får PRA. Mina avelskatter är DNA-testade.


PK-brist

Brist på enzymet pyruvat kinas (PK) är en ärftlig defekt som finns hos många djurslag och som främst yttrar sig som blodbrist (anemi). Katter med PK-brist blir slöa och orkeslösa med bleka slemhinnor. Andra symtom är förstorad bukspottskörtel, avmagring, kräkningar och diarré. En del katter kan leva i många år utan symtom medan andra blir akut mycket dåliga. PK-brist går inte att bota men symtomen kan lindras framgångsrikt med läkemedel, främst kortison.

Katter med PK-brist har en defekt gen som kan identifieras genom DNA-analys vilket ger goda förutsättningar för uppfödarna att helt avla bort defekten. Mina avelskatter är DNA-testade.


Patellaluxation

Patellaluxation (PL) är en defekt som ger instabila och lösa knäskålar och kan vara mer eller mindre allvarligt. Det drabbar flera kattraser.

PL ärvs polygenetiskt. Kattungar har ofta lösa knäskålar helt normalt varför man ska vänta med definitiv bedömning till katten är vuxen. Men en duktig veterinär kan ofta genom att känna på kattens knäleder uttala sig om tendenser till luxation även hos kattungar. PL går att operera i de fall när katten får svåra besvär.


Blodgruppsproblem

Man känner idag till tre olika blodtyper hos katt: A, B och AB. A-blod är vanligast, men inom vissa kattraser och vissa geografiska områden kan de andra typerna av blod vara överrepresenterade.

Om en katthona med blodtyp B paras med en hane med blodtyp A kan sönderfall av de röda blodkropparna (hemolys) uppstå hos de nyfödda kattungarna. Så länge ungarna ligger i livmodern händer ingenting. Men om ungarna har blodgrupp A (A nedärvs dominant över B) så blir det problem efter födseln. När de diar katthonan förs hennes antikroppar mot A-blod över med mjölken och ungarnas livsnödvändiga blodkroppar förstörs. De kan då dö inom ett par dagar i blodbrist.

Genom att hindra A-ungarna att dia sin mamma de första 18 timmarna kan man rädda dem. Ungarnas tarmbarriär "täpper" till passagen för antikropparna till blodomloppet efter knappt ett dygn. Svenska Jordbruksverket har dock förbjudit denna metod, vilket orsakar stora problem inom de raser där B-blod är vanligt. Abessiniern har oftast A-blod, men många uppfödare blodgruppstestar numera ändå sina avelskatter för att kunna undvika den känsliga kombinationen av katthona med B-blod och hane med A-blod.

 
© Kristin Stenmark
Uppdaterad 28 Augusti, 2019