S*Nekayahs abessinier • www.kattkristin.se • aby@kattkristin.se • 070-788 65 69
 

Abessinierns hälsa

Abessiniern är en mycket sund och naturlig kattras. Ett par ärftliga defekter har varit vanliga inom rasen. Men numera kan de förhindras tack vare DNA-tester. Fråga alltid uppfödaren vilka tester som är gjorda ifall du funderar på att köpa en abyunge.

PRA

Progressiv Retinal Atrofi (PRA) är en ärftlig näthinneförtvining som leder till blindhet. Förtviningen går sakta och är inte smärtsam för katten, men är förstås ett handikapp.

PRA var ett stort problem på abessinier i början av 1980-talet. Med hjälp av bl a ögonspegling, selektion och importer kunde uppfödarna trycka tillbaka defekten. Genom ögonundersökningar hittades drabbade individer, men metoden kunde inte identifiera friska bärare av anlaget. Från att ca 40 % av alla abessinier i Sverige hade PRA, kunde ändå antalet drabbade katter minskas till endast några enstaka fall per år.

Numera finns möjlighet att genom ett DNA-test få veta om katten har PRA och även ifall den är bärare av anlaget. Tack vare detta test kan vi uppfödare nu helt förhindra att det föds abessinier som får PRA. Mina avelskatter är DNA-testade.


PK-brist

Brist på enzymet pyruvat kinas (PK) är en ärftlig defekt som finns hos många djurslag och som främst yttrar sig som blodbrist (anemi). Katter med PK-brist blir slöa och orkeslösa med bleka slemhinnor. Andra symtom är förstorad bukspottskörtel, avmagring, kräkningar och diarré. En del katter kan leva i många år utan symtom medan andra blir akut mycket dåliga. PK-brist går inte att bota men symtomen kan lindras framgångsrikt med läkemedel, främst kortison.

Katter med PK-brist har en defekt gen som kan identifieras genom DNA-analys vilket ger goda förutsättningar för uppfödarna att helt avla bort defekten. Mina avelskatter är DNA-testade.


 

 
© Kristin Stenmark
Uppdaterad 29 Augusti, 2021