Praktiska tips
hem  |  praktiska tips |  upphöjd odling  |  perenner  |  bladväxter  |  dagbok  | filmer  |  växtlista
Ogräsrensning

För dig med någon form av rörelsehinder kan det vara knepigt att plantera och rensa ogräs. Själv har jag svårt att böja mig och kan inte sitta på huk eller knä. En lösning kan vara redskap med långa skaft.

Bilder kommer till sommaren...

  Lättskött – i verkligheten!

Marktäckande växter sägs ofta vara lättskötta. Men det är endast under förutsättning att de planteras ut på ogräsfri jord och att de är tuffa nog att stå emot de ogräsfrön som oundvikligen dyker upp. Jag har provat – och ratat – silverarv och revsuga som växer för glest.

Verkliga marktäckare är högre och tätare. Under dem blir det mörkt och torrt och dåliga förhållanden för frön att gro. Exempel på verkliga martäckare är nejlikrot (bilden nedan), fjällkåpa samt medium- och storbladiga funkior.

nejlikrot

Undvik grävjobb

Många, men inte alla, perenner bör delas efter några år. Det framgår sällan i plantskolan om en perenn kräver delning/omplantering. Av egen erfarenhet sparkar jag nu ut de dagliljor och irisar som vägrar blomma utan delning, eftersom jag inte klarar av att gräva. Daglilja och strandiris är annars mycket stabila och friska perenner, men om de slutar att blomma efter några år är det trist. Notera dock att det finns gamla sorter som blommar även utan delning (t ex Hemerocallis flava och 'Middendorffi'). Håll utkik i gamla trädgårdar och be att få köpa en planta.

En annan riskgrupp är perenner som genom rotsystemet sprider sig på bekostnad av andra. Sådan växter har skoningslösts flyttats bort från mina rabatter och några exempel är bergklint, drakmynta, jättedaggkåpa och humle. Om man väldigt gärna ändå vill ha denna typ av växter kan man plantera dem i en nergrävd hink utan botten. Så har jag gjort med randgräs och eldtörel.

Om du får växter av en vänlig granne kan du dock vara ganska säker på att det rör sig om växter som antingen ska delas regelbundet och/eller som sprider sig som pesten. Ta det som en varning!

eldtörel

Rötter eller frön

Framför allt bör du undvika växter med invassiva rotsytem om du vill ha en lättskött trädgård. Det gäller både ogräs och planterade växter.

Fröogräs är lättare att bli av med genom att regelbundet luckra i jordytan och riva upp dem innan de hinner blomma. Om du absolut vill slippa småplantor på oönskade ställen gör du klokt i att undvika de perenner som lätt sprider sig med frön eller genast ta bort vissna blommor. Några exempel är kungsljus, kinesisk smörboll, daggkåpa, törel och förgätmigej. Jag har dem i alla fall, eftersom småplantorna är relativt lätta att hacka bort eller att flytta till en bättre plats.

 
© Kristin Stenmark 2014  |  Kontakt: aby@kattkristin.se
Jättevädd